Svar på tipsfrågorna 2007.

 

 1. Afrikas blå lilja.
 2. Richard Dybeck
 3. Kulturminister
 4. Trying to recall
 5. Gökunge
 6. Per Ljusteräng
 7. Linda Hammar
 8. Pooch Café
 9. 59,38
 10. Charlott Perelli
 11. Mink
 12. Mynt
 13. Helena Bergström
 14. Riddarsporre
 15. Virginia
 16. Godahoppsudden
 17. Ford Mondeo
 18. BBC
 19. Erica Johansson
 20. Johanna Sällström